For å fullføre denne installasjonen må telefonen knyttes mot Netti via bluetooth, samt at Netti må kobles til wifi for å levere tjenestene som tilbys.
I mange mobile enheter blir man spurt om å dele posisjon ved første gang en app kobles opp, som en del av det å gi tilgang til bluetooth og wifi. Derfor er det nødvendig at denne også tillates i installasjonsprosessen. Smartliv sporer ikke posisjonen din, eller bruker dette til andre formål.

Bluetooth må aktiveres for at mobiltelefonen kan kobles til Netti. Dette for at videre konfigurasjon av Netti skal kunne gjennomføres på din mobiltelefon.
Wifi må aktiveres slik at Netti kan kobles til wifi via mobiltelefonen din, slik at tjenestene som kjøres via Netti skal fungere.

Ta kontakt dersom du har ytterligere spørsmål til dette.