Artikler om: Kom i gang

Kunne ikke logge inn

Hvis du har problemer med å logge på app, kan det være ulike årsaker til dette.
• Hvis dette stopper opp under tilkobling med BankID, er det en mulihet for at den tjenesten ikke fungerer som ønsket, og vi ber derfor om å vente litt og forsøke på nytt.
• Dersom det stopper opp et annet sted underveis i pålogging, ta gjerne kontakt med oss så skal vi forsøke å hjelpe deg.

Oppdatert på: 02/06/2021