Kunne ikke logge inn

Du har fått feilmelding om at du ikke kunne logge inn, så vi må prøve å hjelpe deg så godt vi kan.

Vi vil gjerne at du sjekker at:

Du bruker et norsk mobiltelefonnummer på 8 siffer.
Du er bor i Lier eller Asker - og har en registrert vannmåler hos oss

Hvis dette er i orden og du fremdeles ikke kan logge inn, vil vi gjerne at du trykker på snakkeboblen nede til høyre, og forklare hva som skjer, så skal vi prøve å hjelpe deg så godt vi kan.