Vi har ikke funnet at du eier noen eiendommer med vannmålere i våre register. Årsakene til dette er:
Du er ikke oppført som eier/medeier av en eiendom. Kanskje eiendommen står på et borettslag/sameie eller andre personer?
Vi har ikke registrert noen vannmåler på eiendommene du står som eier av. Vi har foreløpig kun vannmålere for Asker og Lier.

Om du oppfyller kravene i det over, og du fremdeles ikke får opp dine eiendommer, vær snill og ta kontakt med oss på chatten, så skal vi undersøke nærmere. Ha gårds/bruksnummer og adresse klart.