Artikler om: Annet

Hva samles inn og hvem har tilgang til data?

Netti samler inn radiosignaler via en protokoll som heter WMBUS, og den vil kun kunne samle inn data fra elektroniske vannmålere og nyere strømmålere. Netti har ikke mulighet til å samle inn data fra andre datastrømmer i hjemmet, og mengden data som overføres er minimal sammenlignet med andre tjenester. (Her er det snakk om noen titalls megabyte i året.) Signalene som sendes fra vannmåler er kryptert, og det er kun eiere av en eiendom som vil ha tilgang til å kunne se på forbruket via app. For å få tilgang til data via app, må man autentisere seg med BankID.
I tillegg har Smartliv og kommunen ha tilgang til forbruksdata via bakenforliggende systemer.

Oppsummert er Netti kun i stand til å samle inn krypterte data som sendes fra vannmåler og/eller strømmåler(dersom denne er koblet til via kabel) og det er kun eier av en eiendom som vil kunne se på forbruksdata for den aktuelle eiendomen via app.

Oppdatert på: 02/06/2021