Netti samler inn radiosignaler via en protokoll som heter WMBUS, og den vil kun kunne samle inn data fra elektroniske vannmålere og nyere strømmålere. Netti har ikke mulighet til å samle inn data fra andre datastrømmer i hjemmet, og mengden data som overføres er minimal sammenlignet med andre tjenester. (Her er det snakk om noen titalls megabyte i året.) Signalene som sendes fra vannmåler er kryptert, og det er kun eiere av en eiendom som vil ha tilgang til å kunne se på forbruket via app. For å få tilgang til data via app, må man autentisere seg med BankID.
I tillegg har Smartliv og kommunen ha tilgang til forbruksdata via bakenforliggende systemer.

Oppsummert er Netti kun i stand til å samle inn krypterte data som sendes fra vannmåler og/eller strømmåler(dersom denne er koblet til via kabel) og det er kun eier av en eiendom som vil kunne se på forbruksdata for den aktuelle eiendomen via app.