Artikler om: Kom i gang

Får ikke tilgang til eiendom/matrikkel

Vi har ikke funnet at du eier noen eiendommer med vannmålere i våre register. Årsakene til dette er:
Du er ikke oppført som eier/medeier av en eiendom. Kanskje eiendommen står på et borettslag/sameie eller andre personer?
Vi har ikke registrert noen vannmåler på eiendommene du står som eier av. Vi har foreløpig kun vannmålere for Asker og Lier.

Om du oppfyller kravene over, og du får fremdeles ikke tilgang til dine eiendommer, ta kontakt med oss på chatten, så skal vi undersøke nærmere. Vi vil da spørre om adresse og evt. gårds/bruksnummer, så fint hvis du har dette klart.

Oppdatert på: 02/06/2021