Artikler om: Annet

Digital vannmåler

For å kunne lese av vannforbruket digitalt, trenger du en digital vannmåler. Uten digital vannmåler, vil vi ikke kunne vise vannforbruket ditt.
Utrulling av dette skjer stort sett i regi av kommunen der du bor.

Hvis du har en digital vannmåler, men får fremdeles ikke tilgang til data, kan det være ulike årsaker til at data ikke vises.

Årsaker kan være:
Det kan ta litt tid før første måling blir registrert. Det kommer i snitt inn meldinger 1 gang i timen, men kan i enkelte tilfeller ta lengre tid enn det.
Vannmåleren din sender ikke som den skal. Det kan være ulike årsaker til dette, og kan for eksempel være at det er lavt batteri eller feil på oppsett i vannmåler. Dersom alt annet i listen er huket av, ta kontakt med de som har installert måleren og be dem om å undersøke ytterligere.
Det kan være feil i datagrunnlaget vi har fått fra kommunen du bor i, og det kan da være at ditt telefonnummer ikke ligger knyttet mot riktig måler. Ta kontakt med kommunen din og få dem til å undersøke hvorvidt dette er korrekt.
Du har flere målere som er registrert på samme telefonnummer, og vi forsøker å hente målerdata fra feil måler. Ta kontakt med kommunen og be dem om å knytte telefonnummer til den måleren du ønsker å se data fra. Dersom det er riktig at det er flere målere på ditt telefonnummer, ta kontakt på chat under, så ser vi om vi kan få knyttet deg til riktig måler. (Vi jobber med å kunne håndtere flere målere på en person)

Oppdatert på: 02/06/2021